Игри

Фирми - таен клиент

Информация за страница Таен клиент

   Понятието таен клиент е несъмнено много интересно и едновременно с това широко разпространено сред повечето хора от света и страната. Казано с най-прости и достъпни думи, такъв вид клиенти често сами посещават различни по вид аспекти. Без значение дали става дума за заведение за хранене, кафене или магазин за дрехи или други стоки, клиентът до голяма степен наблюдава аспектите, които протичат по време на процесите, които в дадения случай са пазаруване и хранене. Предлаганите продукти вървят ръка за ръка с обслужването, което несъмнено в наши дни би следвало винаги да бъде на високо равнище. Това се изисква не само от критериите, но също така и с цел привличането на клиенти. Ако въпросният клиент остане доволен от видяното, има огромна вероятност в по-близко или далечно бъдеще да стане постоянен посетител на много от обектите, които често посещава. Това не са единствените характеристики, с които се изчерпва представата за този вид клиенти.

    Специфичните аспекти като продукти и услуги са две много важни неща, на които всеки таен клиент трябва да обръща специално внимание. Тъй като е почти невъзможно да се запомнят с максимална точност всички подробности и детайли, едно чудесно и практично решение е воденето на записки под формата на бележки. Клиентът сам избира върху какво да води своите записки – например чрез мобилния си телефон в полето за писане на съобщения или на обикновена тетрадка. По време на посещението на такива обекти клиентите продължават с попълването на специфичен по вид въпросник. Трудно е да се определи със стопроцентова точност колко е броят на въпросите, но те неизменно са свързани с особеностите и впечатленията, набелязани по време на пазаруването в магазин или храненето в ресторант. Разбира се, магазините и ресторантите далеч не са единствените обекти, които се посещават от клиентите от типа тайни, но несъмнено са два от най-честите такива. При посещение в ресторант например е удачно да има въпрос във въпросника, който да касае необходимото за обслужване време. Счита се, че до пет минути след сядане на масата, поръчката трябва да бъде взета и вече да е в процес на изпълнение.

     Ако обаче таен клиент попълва въпросник за магазин за хранителни или всякакъв вид други стоки, един логичен въпрос е дали продавач – консултантът ни е уведомил веднага за най-новите промоции и отстъпки. Попълването на въпросниците и най-вече неразпознаването ни като клиент от типа таен са все неща, които са свързани с получаването на разнообразни по характер хонорари. Особено е важно за успеха ни като такива клиенти да останем неразпознати от страна на продавачите в магазините и сервитьорите в ресторанти. В тази сфера активно работят фирми, имащи за цел да проверят качеството на предлаганите ни услуги в различните сектори. Ето защо винаги, когато се говори за клиент от типа таен, нещата са много сериозни. С други думи, това не е термин, свързан с провеждането на някаква игра или развлекателна програма. Не на последно по важност място тези фирми впоследствие изготвят доклади, с които се подобрява нивото на услугите и обслужването като цяло.

eXTReMe Tracker